ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 19/9/2014 Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ http://deps.panteion.gr/index.php/el/ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τον Ιούνιο του 2013 το Τμήμα Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών μετονομαστηκε σε Τμημα και Περιφερειακών Σπουδών. Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. είναι ένα από τα νέα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο ιδρύθηκε το 1997 αλλά του οποίου η ιστορία ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 1960 όταν διδάχθηκε, για πρώτη φορά το μάθημα των Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της τότε Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών.

Το 1983 το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης μετονομάστηκε σε Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών σε αναγνώριση της αυξανόμενης σημασίας του νέου κλάδου των διεθνών σχέσεων αλλά και της λαμπρής παράδοσης της Παντείου στη διδασκαλία του διεθνούς δικαίου, των διεθνών θεσμών και της διπλωματικής ιστορίας.

Με την πάροδο του χρόνου τα μαθήματα ών σπουδών αυξήθηκαν από περίπου 10, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε παραπάνω από 70 στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς σχέσεις και στη μελέτη της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Η ανάπτυξη των διεθνών σπουδών μετά το 1989 - στο Πάντειο Πανεπιστήμιο πλέον- ενισχύθηκε από την ίδρυση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, ενός θεσμού ο οποίος παρέχει ένα forum δημόσιας συζήτησης για την εξωτερική πολιτική και το θεσμικό πλαίσιο και την υλικοτεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης έρευνας.

Ένας άλλος σημαντικός σταθμός ήταν η ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών που ξεκίνησε το 1994 και λειτουργεί επιτυχώς έκτοτε.

Το 1997 αποφασίστηκε η ίδρυση ξεχωριστού, πλέον, Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών το οποίο λειτούργησε αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 1997-98.